Hafan Cyflogwyr

Mae Swyddle yn cynnig mynediad at siaradwyr Cymraeg ar draws Cymru ac sy’n meddu ar sgiliau gwahanol.

Rydym ni’n cynnig ystod pwrpasol o becynnau recriwtio gyda strwythurau cost hyblyg ac sy’n addas i chi (gan gynnwys recriwtio ar sail comisiwn neu ffi penodedig).

Ein gwasanaethau

  • Recriwtio Parhaol a Chontractau
  • Atebion i staffio dros dro ar draws Cymru ac ar gyfer pob sector
  • Gwasanaeth hysbysebu swyddi pwrpasol, gan gynyddu eich cyrhaeddiad
  • Rhwydwaith Cymru-gyfan o siaradwyr Cymraeg proffesiynol
  • Cronfa Ddata arlein o siaradwyr Cymraeg sydd wedi’u hasesu y gellir ei chwilio

Yn ychwanegol i’ch cynorthwyo i ddenu pobl i’r cwmni neu sefydliad, rydym yn cynnig gwasanaethau busnes ychwanegol, gan gynyddu eich ymrwymiad i ddwyieithrwydd yn y gweithle ac yn holl bwysig, y farchnad:

  • Gwasanaethau Rheoli Gweithwyr a Gweinyddol Dwyieithog
  • Cyfathrebu Dwyieithog
  • Hwb Dwyieithog – mae Swyddle hefyd yn borth sy’n arwain at wasanaethau dwyieithog eraill fel adeiladu gwefan, cynllunio graffeg, cyfieithu, cyfrifo a chyflogres, cyngor cyfreithiol, cynyrchiadau clyweledol a mwy.  
  • Gwneud y gorau o Dendrau ar gyfer Contractau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

Rydym ni’n cynnig ystod pwrpasol o becynnau recriwtio gyda strwythurau cost hyblyg ac sy’n addas i chi (gan gynnwys recriwtio ar sail comisiwn neu ffi penodedig).

Adnoddau Cyflogwyr

Cytundeb Hysbysebu Swydd

Rwy’n deall bod hysbysebu swydd gyda Swyddle yn wasanaeth a thal. Ar ôl postio swydd bydd aelod o’r tîm yn cysylltu gyda chi i drafod ein telerau hysbysebu.

Golygu Swydd